VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 1 tỉnh Đồng Tháp đã trao đổi
1.961.157
văn bản qua mạng
giữa 511 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 17:03 ngày 22/01/2022)