VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 3 tỉnh Đồng Tháp đã trao đổi
895.308
văn bản qua mạng
giữa 506 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 17:18 ngày 04/03/2021)