VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 6 tỉnh Đồng Tháp đã trao đổi
2.436.985
văn bản qua mạng
giữa 515 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 04:00 ngày 26/06/2022)