VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 tỉnh Đồng Tháp đã trao đổi
1.351.247
văn bản qua mạng
giữa 511 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 02:02 ngày 06/08/2021)