VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 10 tỉnh Đồng Tháp đã trao đổi
1.617.392
văn bản qua mạng
giữa 511 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 12:16 ngày 25/10/2021)