VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 9 tỉnh Đồng Tháp đã trao đổi
1.531.367
văn bản qua mạng
giữa 511 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 18:24 ngày 28/09/2021)