VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 11 tỉnh Đồng Tháp đã trao đổi
1.750.576
văn bản qua mạng
giữa 511 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 17:07 ngày 29/11/2021)