VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 6 tỉnh Đồng Tháp đã trao đổi
1.172.236
văn bản qua mạng
giữa 510 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 12:02 ngày 21/06/2021)