VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 4 tỉnh Đồng Tháp đã trao đổi
1.000.412
văn bản qua mạng
giữa 509 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 16:14 ngày 16/04/2021)