VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 tỉnh Đồng Tháp đã trao đổi
2.341.241
văn bản qua mạng
giữa 515 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 05:58 ngày 28/05/2022)