VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 tỉnh Đồng Tháp đã trao đổi
2.606.200
văn bản qua mạng
giữa 519 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 17:47 ngày 15/08/2022)