VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 tỉnh Đồng Tháp đã trao đổi
1.048.480
văn bản qua mạng
giữa 510 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 20:57 ngày 07/05/2021)